Julkaisuja

Artikkelit:

Katujengi rikosoikeudellisesti määriteltynä järjestäytyneenä rikollisryhmänä. Edilex-sarja 2023/26.

Lapsen vangitsemiskynnys esitutkinnassa. Lakimies 6/2023. s. 843–867

Rikosprosessuaaliset pakkokeinot lapsen rikoskierteen katkaisijana esitutkinnassa. Teoksessa Turkka, Heikki - Saarholm, Julia: Lasten ja nuorten rikokset. PS-kustannus 2023. s. 322–339

Alle 15-vuotiaan rikollisen teon esitutkinta ja vapauteen kohdistuvat pakkokeinot. Defensor Legis 2/2022. s. 382–402

Lankapuhelinkuulustelusta etävideokuulusteluun - poliisin tiedonsiirtovälineellä suorittama kuulustelu ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Teoksessa: Kaisto, Janne (toim.). Oikeustiede - Jurisprudentia LIV:2021. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen vuosikirja. Helsinki 2021. s. 5–64.

Älylaitteet ja niiden käyttöön liittyvät turvallisuusuhat. Teoksessa Kosola, Silja – Moisala, Mona - Ruokoniemi, Päivi (toim.): Lapset, nuoret ja älylaitteet. Helsinki 2019. s. 227–260.

Rangaistava vihapuhe internetissä - miten kansanryhmän suoja eroaa yksilön suojasta?. Edilex 2018.

Forss, Marko - Keinänen, Anssi: Rikoslakia koskeva lainvalmistelu - miten internet ja erityisesti sosiaalinen media huomioitiin vuosina 2009-2016 annetuissa hallituksen esityksissä. Edilex 2017.

Kuolemanjälkeinen kunnia ja yksityiselämä - mitä tietoja kansalainen saa julkaista kuolleesta henkilöstä erityisesti sosiaalisessa mediassa?Teoksessa: Korpisaari, Päivi (toim.): Viestintäoikeuden vuosikirja 2016. Viestinnän muuttuva sääntely. Helsingin yliopisto 2017.

Kotipoliisitoiminta - asianomistajan mahdollisuudet rikoksesta epäillyn selvittämiseen sosiaalisen median avulla, Edilex 2015.

Galgara, Giulio – Forss, Marko – Tolvanen, Matti Juhani – Sund, Peter: The Finnish Internet Police (Nettipoliisi): towards the development of a real cyber police, Giulio - Marko Forss - Matti Juhani Tolvanen - Peter Sund, (European Journal of Law and Technology, vol 6, No 2, 2015).

Forss, Marko: Viestintäsalaisuuden loukkaus sosiaalisessa mediassa. 2014 (Vain kotisivuillani).

Rahankeräyslain mukainen yleisöön vetoaminen internetissä. Edilex 2014.

Tolvanen, Matti – Forss, Marko: Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin. Edilex 2013.

Forss, Marko: Lähipoliisi tavoittaa virtuaalimaailmassakin. Teoksessa Aaltonen-Ogbeide – Saastamoinen, Pentti – Rainio, Heikki – Vartiainen, Tero: Silmät auki sosiaaliseen mediaan. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2011. Eduskunnan monistamo 2011.


Kirja:

Fobban sosiaalisen median selviytymisopas, 2014, Crimetime.

Voit tutustua kirjan sisällysluetteloon,
mutta myös kirjasta "irroitettuun" seksuaalirikoksia koskevaan osioon.
Siinä käsitellään ilmiö yleisesti, mutta myös somea koskevat
rikosnimikkeet. Katso kirjan seksuaalirikososio tästä.

Pro gradu -tutkielma:

Salaiset tiedonhankinta- ja pakkokeinot poliisi- ja peiteprofiileilla. 10.5.2019.


Kandidaatin tutkielmani:

Koulukiusaaminen - lasten välistä nahistelua vai rikosoikeudellisesti rangaistavaa vainoamista, 26.5.2016.