Fobban sosiaalisen median selviytymisopas

Kuvateksti

Fobban sosiaalisen median selviytymisopas on loppuvuodesta 2014 julkaistu ja CrimeTimen kustantama kirjani.

Tsekkaa sisällysluettelo täältä ja tilaa kirja tästä.

Sosiaalisesta mediasta on tullut osa arkeamme, mutta samalla myös yhä yleisempi tapahtumapaikka rikoksille. Vanhemmat kasvattavat ja ohjaavat lapsia oman tietämyksen ja kokemuksen perusteella, mutta sosiaalisen median osalta vanhemmilta puuttuu monesti riittävä kokemuspohjainen tietotaito.


Kirja on kattava läpileikkaus sosiaalisen median pimeään puoleen, jossa käydään läpi yleisimmät sosiaaliseen mediaan liittyvät rikokset ja ilmiöt. Kirja on yhtäältä kasvatusopas vanhemmille , mutta toisaalta myös selviytymisopas sosiaaliseen median peruskäyttäjälle. Kirjan teksti on lakeihin perehtymättömällekin ymmärrettävää ja kirjasta löytyy useita asioita selventäviä esimerkkejä.


Kirja jakautuu kahteen eri osioon, joista ensimmäisessä käydään läpi sosiaaliseen mediaan liittyviä ilmiöitä ja asioita. Ensimmäisessä osiossa käydään läpi nettikiusaaminen, koulu-uhkaukset, viharikokset, identiteettivarkaudet, petokset, seksuaalirikokset ja tekijänoikeusrikokset. Lopussa sivutaan myös lyhyesti muita aiheita, kuten rahankeräys ja tapahtumakutsujen tekijän järjestäjänvastuu.


Toisessa osiossa käsitellään ensimmäisessä osiossa käsiteltyihin aiheisiin liittyviä rikosnimikkeitä. Esimerkiksi nettikiusaamisen osalta käydään läpi kunnianloukkauksen, laittoman uhkauksen ja vainoamisen tunnusmerkistöt. Myös nämä on käyty läpi mahdollisimman lukijaystävällisesti.


Kirja soveltuu erinomaisesti myös sosiaaliseen mediaan liittyvän työn tueksi. Oli sitten kyse opettajasta, sosiaalityöntekijästä, nuorisotyöntekijästä tai toimittajasta. Vaikka kirjaa ei ole tehty oikeustieteellisen kirjoittamisen vaatimusten mukaisesti, on siitä varmuudella hyötyä myös poliisin, syyttäjän ja tuomioistuinten työhön.